MR Public Finance Management

Financiële advisering en ondersteuning

Met mijn uitgebreide werkervaring bij de Gemeente Amsterdam en kennis van de regelgeving geef ik financiële adviezen en ondersteuning voor gemeenten en andere overheidsinstellingen. Voor uw organisatie kan ik een productieve financiele advisering en ondersteuning van de planning & control bieden. Met tijdige en volledige management- en bestuurlijke informatie ontstaat er voor u een helder beeld van uw budgetten en de risico’s.